מתי נדרשות הובלות משרדים?

כל בעל עסק בוודאי יוכל לספר לכם על הרגע שבו התקבלה ההחלטה להחליף משרד. תהיה הסיבה לכך אשר תהיה, החלטה מסוג זה מצריכה הכנות מרובות לקראת המעבר הצפוי, רצוי בסיועה של חברת הובלות. מעבר משרדים יכול להיות הצעד החשוב ביותר של המשרד, אך גם לפגוע בפעילותו באופן שוטף.

מתי בכלל יידרש צעד מסוג זה?

חברה המעוניינת להתרחב

התסריט הראשון הוא אופטימי באופן יחסי, והוא מתייחס לכל אותן חברות או עסקים אשר נמצאים בכיוון התפתחות אחד: קדימה. קהל הלקוחות מתרחב, מספר העובדים גדל ומעוניינים להוסיף שירותים חשובים. במצב כזה, ברור כי לעיתים המשרד ה”ישן” לא יספק, וכי נדרש להעביר הכול למקום גדול יותר. אלא אם מעוניינים שהלקוחות והעובדים “יידחסו” באותם חדרים קטנים.

ואגב, גם פתיחת משרדים (או “סניפים”) חדשים תגרום לא פעם להעברת ציוד אליהם, ועקב כך- לקריאה לחברת הובלות.

חברה בתהליכי נסיגה

מן העבר השני של המתרס, עומדות חברות אשר גורלן לא שפר עליהן, והן נקלעו לקשיים כלכליים. אלה מאלצים אותן לצמצם חלקים נרחבים בפעילות שלהן, כשמעבר למשרד קטן יותר הוא אחד הצעדים החיוניים. מטבע הדברים, מעבר שכזה יצמצם את השכירות על המקום, ויסייע לחברה לשפר, בטווח הארוך יותר, את מאזן ההכנסות שלה.

כמובן שכשמתרחש מעבר מסוג זה, רצוי מאד לשקול מה יעלה בגורלם של כל אותם פריטים שלא בהכרח יימצא להם מקום במשרד הקטן. מכירה או השכרה שלהם יכולה לשפר במידה משמעותית את מצבה הפיננסי של החברה.

שינוי פלח האוכלוסייה אליו פונה החברה

במהלך השנים, חברה עשויה להחליט על שינוי מוצהר במדיניות שלה, כולל הפנייה לקהל היעד, או אפילו לאוכלוסיות שונות לחלוטין. במצב כזה, ייתכן מאד כי הרצון של אנשיה יהיה להחליף את מקום הפעילות, באופן שיקרב אותם יותר אל האוכלוסייה הרצויה, ובכך יקל על צעדיה הראשונים של החברה בתחום החדש.

החשיבות של הסכמי שכירות

חברה לא חייבת לגדול או להצטצמם כדי לעבור משרד. לעיתים, נכנס לתמונה מסמך חשוב ביותר, והוא חוזה השכירות. כידוע, כל חברה באשר היא נדרשת לשלם על המקום בו היא שוכרת את משרדה, ולכל הסכם שכזה יש תוקף. מכל סיבה שהיא, יכולים אחד מצדדי ההסכם להחליט על אי חידושו, או לעיתים גם על סיומו המוקדם, דבר שמצריך מציאה של כתובת חדשה.

'